Monitoring w domu i firmie

Praca polegała na zamontowaniu 8 kamer (kilka na domu i kilka na budynku firmy) w tym 1 IP oddalonej o ponad 150 metrów od głównego budynku. Wykorzystane zostało połączenie wi-fi. Klient zlecił zamontowanie rejestratora w wolnej szafce w biurze 🙂