Monitoring domu

Wykonaliśmy kolejny system monitoringu. Praca polegała na okablowaniu domu przed wykonaniem elewacji i zamontowaniu kamer po jej wykonaniu.