Monitoring domu od podstaw


Praca polegała na rozciągnięciu wszystkich kabli, zamontowaniu kamer, rejestratora, skonfigurowaniu całego systemu i podglądu na telefonie 😀